Pusat Racun Negara

Universiti Sains Malaysia


Pusat Racun Negara
Perkhidmatan Keracunan
Bahan-bahan Racun Tradisional
Senarai Tumbuhan Beracun
Senarai Ular
Santau
Buletin Umum
PenawaRacun
Racun - Utusan Malaysia/Melayu
Dewan Kosmik
Sudut Ubat-ubatan
Indeks Penerbitan PRN - 1996
Berita-berita Kesihatan
Berita Viagra
Berita Tembakau
Artikel Ecstasy
Berita BSE (Penyakit lembu gila)
Berita Dioxins
Berita SARS
Berita Selesema Burung
Denggi
Hand, foot & mouth disease
 
 


PUSAT RACUN NEGARA

Pusat Racun Negara (PRN) telah ditubuhkan berikutan kelulusan daripada Jemaah Menteri pada pertengahan tahun 1994. Pusat ini adalah kesinambungan daripada kerja-kerja perkhidmatan dan penyelidikan yang telah dilakukan sejak tahun 1982 melalui projek "Perkhidmatan Maklumat Ubat-Ubatan dan Racun Bersepadu" ataupun ringkasnya IDPIS (Integrated Drug and Poison Information Services). Melalui IDPIS, berbagai aktiviti telah dijalankan untuk memperkukuhkan lagi perkhidmatan-pekhidmatan kesihatan khususnya dalam bidang teknologi maklumat kesihatan yang mencakupi pengauditan serta pembekalan maklumat kepada ahli-ahli profesional kesihatan dan juga masyarakat umum.

Mengapakah PRN Ditubuhkan?

Untuk mengurangkan kematian, kecelakaan, kemalangan dan kos akibat keracunan melalui pendekatan yang menitikberatkan ciri-ciri kecemerlangan, keprihatinan dan inovatif.

Apakah Perkhidmatan yang Diberi oleh PRN?

Antara objektif utama PRN adalah:

Bagaimana untuk Mendapatkan Khidmat PRN?

 
BILA PERKHIDMATAN PRN DIPERLUKAN?
Apabila berhadapan dengan:
 • Kes keracunan akut atau kronik yang melibatkan:
  • Drug dan produk perubatan
  • Racun Makhluk Perosak
  • Barangan kegunaan rumah dan bahan kimia industri
  • Racun semulajadi (haiwan& tumbuhan)
 • Penyalahgunaan ubat-ubatan / dadah
 • Masalah berkaitan ubat termasuklah kesan sampingan / mudarat.

MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN SEMASA MEMANGGIL PRN
 • Nama, umur dan berat badan mangsa keracunan.
 • Nombor telefon pemanggil (ini perlu untuk panggilan susulan)
 • Nama sediaan yang terbabit - bacakan satu persatu yang tertera pada label, jika ada.
 • Nyatakan jumlah atau kuantiti racun yang terbabit (berikan anggaran setepat mungkin)
 • Masa kejadian berlaku.
 • Simptom atau tanda-tanda yang dialami.
 • Langkah pertolongan cemas yang telah dilakukan.

 


SUDUT UBAT-UBATAN

Mematuhi Preskripsi Dalam Bulan Puasa
Baik Buruk Menggunakan Ubat
Merokok dan Ubat
Keracunan Membabitkan Zat Besi
Langkah-langkah Memastikan Pengambilan Ubat yang Selamat
Mengelakkan Keracunan Makanan di Bulan Puasa
Penggunaan Antibiotik Secara Rasional
Mengenali Batuk dan Cara Merawatnya
Ubat yang Digunakan dalam Penyakit Taun
Mengeluarkan Plumbum Dari Tubuh: Bila rawatan Diperlukan?
Bahaya Formaldehid di dalam Makanan
Rahmat Berpuasa Dalam Membasmi Ketagihan Merokok
Penggunaan Ubat Semasa Hamil: Risiko Terhadap Janin
Kesan Bahaya Tembakau Terhadap Ibu Hamil dan Kandungannya
Kesan Mudarat Ubat Analgesia Pada Ibu Hamil
Penyalahgunaan Dadah - Bahaya Terhadap Ibu Hamil dan Janin
Kesan Mudarat Alkohol Terhadap Janin
Ujian dan Proses Pendaftaran Ubat-Ubatan
Masalah Kencing Manis Semasa Mengandung - Ubat Mana Sesuai untuk Ibu dan Selamat untuk Janin
Tempoh Penyusuan Bayi - Bolehkah Ibu Mengambil Ubat?
Penggunaan Ubat Untuk Jangkitan Semasa Mengandung - Adakah Ia Selamat?
Penggunaan Ubat darah tinggi semasa hamil
Waspada bahaya ubat semasa hamil
Bahaya Pendedahan Pelarut Organik Terhadap Ibu Hamil


Home Page | The poisoned World | Traditional Malay Poisons | About the Net | PRN Emergency & First-Aid | PRN Services | News & Health Info | Poisoning Q & A | Continuing Education & Meetings | PRN Consult | PRN Links | PRN Index | Malay Version