International Seminar on University Management (ISUM) III - 20 June 2023

Program ‘International Seminar on University Management (ISUM III) dan 'International Volunteerism Corporate Responsibility II' (IVCORE II) 2023
Tarikh: 20.6.2023
Tempat: UNIMAP, Perlis, Satun dan Krabi
Pegawai terlibat: Mohd Fadhli Razali
 
                210623k ISUM           210623c ISUM
 
                                              210623b ISUM      210623i ISUM
 
Wakil-wakil pegawai pentadbir Universiti Sains Malaysia termasuklah wakil daripada Pusat Racun Negara, En. Mohd Fadhli Razali, telah menyertai Program ‘International Seminar on University Management (ISUM III) dan 'International Volunteerism Corporate Responsibility II' (IVCORE II) 2023 di Malaysia dan Thailand. 
 
      210623d ISUM           210623e ISUM
 
     210623l ISUM            210623g ISUM     
 
Program yang dianjurkan oleh Persatuan Pegawai Tadbir & Ikhtisas (POTENSI) UniMAP dengan kerjasama Majlis Persatuan Pentadbir Universiti Awam (MASTI) ini bermula dengan pembentangan kertas kerja di UNIMAP Perlis pada 21 Jun 2023 dan kemudian disusuli dengan aktiviti komuniti di Satun pada 23 Jun 2023 dan di Pulau Koh Panyi, Thailand pada 24 Jun 2023. 

 


Poisoning Emergency/ Information

Article from FB

Our Location