Pameran Sempena Sambutan Hari Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2023 - 1 Ogos 2023

Tarikh: 1.8.2023
Tempat: Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang
Pegawai terlibat: Mohd Fadhli, Sulastri, Azaharudin dan Mohamed Nazri

           010823b OSH           010823d OSH

Pusat Racun Negara telah menyertai pameran Sempena Sambutan Hari Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 2023 yang diadakan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang pada 1 Ogos 2023.

Program ini telah dianjurkan oleh Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan (CKPP) dengan kerjasama Cawangan Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar (KPAS}, serta Cawangan Amalan & Perkembangan Kesihatan Pergigian, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang(JKNPP). Antara aktiviti yang diadakan termasuklah siri seminar berkaitan kesihatan pekerjaan dan pameran oleh beberapa agensi kerajaan termasuklah Pusat Racun Negara.

Objektif program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan petugas kesihatan berkenaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta mempromosikan Hari Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan sebagai satu platform bagi menyebarkan informasi terkini berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.  

       010823c OSH          010823 OSH

           010823e OSH       010823g OSH

 

             

 


POISONING EMERGENCY / INFORMATION

ARTICLES