Kekosongan Jawatan (Kontrak/Tetap) - Pensyarah Universiti dan Pensyarah Farmasi

 
Iklan Akademik PRN feb2024

Kekosongan Jawatan (Kontrak/Tetap) - Pensyarah Universiti di Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia

Tarikh Tutup: 20 Februari 2024

1) Pensyarah Universiti (Kontrak/Tetap) - Literasi Kesihatan, Informatik Kesihatan, Bio Informatik atau Kesihatan Awam

KELAYAKAN

 • Warga negara Malaysia yang mempunyai kelulusan Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Literasi Kesihatan, Informatik Kesihatan, Bio Informatik, Kesihatan Awam atau kelayakan yang setaraf.
 • Mempunyai pengalaman menjalankan penyelidikan dan rekod pencapaian yang baik dalam penerbitan serta berpengalaman dalam pengajaran.
 • Memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 • Penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang baik.

KRITERIA TAMBAHAN

 • Mempunyai sekurang‐kurangnya dua (2) penerbitan sebagai corresponding author/first author dalam jurnal berindeks (penerbitan berindeks WoS, Q1/Q2 akan diberi keutamaan).
 • Menunjukkan sifat kreatif dan inovatif serta dedikasi yang tinggi sebagai pendidik, terlibat aktif dalam aktiviti pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan serta khidmat masyarakat.
 • Calon akan diberi keutamaan sekiranya:
  • Mempunyai pengalaman sebagai Pasca Doktoral atau pensyarah sambilan/kontrak/tetap.
  • Mempunyai pengalaman mengurus program akademik dan mengetuai projek penyelidikan serta projek komuniti.
  • Mempunyai rangkaian kerjasama di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  • Mempunyai pengalaman industri dalam bidang berkaitan.

CARA MEMOHON

Majukan melalui emel butiran jaya diri (CV) dan dokumen‐dokumen yang berkaitan selewat-lewatnya 20 Februari 2024 kepada:

Pengarah
Pusat Racun Negara
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Poisoning Emergency/ Information

Article from FB

Our Location