Penentuan Tetradotoxin di dalam ikan buntal di perairan Malaysia dengan menggunakan kromatografi gas dan pengesan jisim

Summary Of The Project
Penentuan Tetradotoxin di dalam ikan buntal di perairan Malaysia dengan menggunakan kromatografi gas dan pengesan jisim

Date Of Commencement
2009 - 2011

Sponsored By

  • Universiti Sains Malaysia


Principal Researcher / Project Leader
Razak Lajis


Poisoning Emergency/ Information

Article from FB

Our Location