Piagam Pelanggan

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika dan mesra kepada pelanggan kami seperti berikut:-

Mentadbir dan menguruskan kewangan dan aset Universiti dengan efisien dan melaporkan prestasi kewangan tersebut kepada pihak berkuasa seperti yang termaktub dalam Akta dan peraturan kewangan Kerajaan yang ditetapkan:-

 1. Menyediakan cadangan permohonan Belanjawan Mengurus Universiti tahunan dan dikemukakan untuk persetujuan Pengurusan Universiti sebelum dikemukakan kepada pihak Agensi Pusat.

 

 1. Pengemaskinian maklumat Belanjawan dalam Sistem yang dipantau/ dikehendaki pihak Agensi Pusat:
 • Mengemas kini maklumat berkaitan yang diperolehi dari PTJ berkaitan bagi sistem yang memerlukan input dari PTJ lain
 • Sistem Pemantauan Projek (SPP II) (B.Pemb.) – 2 kali setiap bulan : 20 haribulan bulan berkenaan dan 10 haribulan bulan berikutnya
 • Sistem MyResults (Belanjawan Mengurus) – berdasarkan jadual yang dikeluarkan oleh Agensi Pusat

 

 1. Penyediaan Laporan/kertas kerja berhubung Pengurusan Belanjawan Universiti:
 • Menyediakan laporan berkaitan yang diperlukan oleh pihak Agensi Pusat dan Pengurusan Universiti
 • Laporan Prestasi Perbelanjaan Bulanan Mengurus dan Pembangunan – tidak melebihi 10hb bulan berikutnya
 • Laporan/kertas kerja selain (a) di atas mengikut tarikh/jadual yang ditetapkan oleh pihak Agensi Pusat/Pengurusan Universiti

 

 1. Penyediaan Laporan/kertas kerja berhubung Pengurusan Kewangan Universiti:
 • Menyediakan laporan berkaitan yang diperlukan oleh pihak Agensi Pusat dan Pengurusan Universiti mengikut tarikh/jadual yang ditetapkan oleh pihak Agensi Pusat/Pengurusan Universiti.

 

 1. Penyediaan laporan pengurusan perolehan kepada pihak kementerian /pengurusan Universiti.

 

 1. Menyediakan Penyata Kewangan Universiti Sains Malaysia dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan diterima umum (GAAP) dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.

 

 1. Mendapat Sijil Bersih Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Universiti Sains Malaysia setiap tahun perakaunan.

  >  Penafian   
  >  Dasar Privasi
  >  Piagam Pelanggan    
  >  Dasar Keselamatan
  >  Peta Laman
  >  Galeri
  >  Hakmilik   
  > 
iconadminblack icfb ictwit icrss icyoutubes utube s fb